Rapporter

A

 • Abel, Enno, Elmroth, Arne
  Byggnaden som system. Formas T5:2006
 • Adalberth, Karin
  God lufttäthet – En guide för arkitekter, projektörer och entreprenörer. BFR Rapport T5:1998
 • Airaksinen, Miimu
  Moisture and fungal spore transport in outdoor air-ventilated crawl spaces in a cold climate. Helsinki University of Technology. Report A7
 • Anderberg, Anders
  Studies of moisture and alkalinity in self-levelling flooring compounds. Lunds Tekniska Högskola. TVBM-1025. 2007
 • Andersson, Johnny, Kling, Rolf
  Bygg vattenskadesäkert. VASKA visar vägen. Formas T3:2000
 • Antonsson, Ulf
  Utveckling av metodik för verifiering av beständighet hos system för lufttäthet, etapp 1, SP Rapport 2015:39
 • Antonsson, Ulf
  Utökning av projektet ”Utveckling av metodik för verifiering av beständighet hos system för lufttäthet, etapp 1”, SP Rapport 2016:58
 • Antonsson, Ulf, Jansson, Anders
  Utmaningar och möjligheter vid renovering av våtrum, SP Rapport 2015:54
 • Antonsson, Ulf, Samuelson, Ingemar, Nordling, Bengt, Jansson, Anna, Demker, Ingvar
  Funktionsprovning av tätskiktsystem för våtutrymmen 2016, SP Rapport 2016:60
 • Arfvidsson, Jesper
  Moisture transport in porous media. Lunds Tekniska Högskola. TVBH-1010. 1998
 • Axelsson, Kjell, Larsson, Bengt, Sandberg, Staffan, Söderlind, Lars
  Väderskyddad produktion. Möjligheter och erfarenheter. FoU-Väst 0404

B

 • Bok, Gunilla, Johansson, Pernilla
  Mikroorganismer bakom keramiska plattor i badrum, SP Rapport 2015:90

D

 • Deling, Jakob, Eskilander, Christian
  Fukttekniska lösningar för uteluftsventilerade krypgrunder. KTH. Examensarbete 339

E

 • Ekstedt, Jan, Karlsson, Alf
  Beväxning på målade träfasader utomhus. SP Rapport 2009:11
 • Elmroth, Arne
  Kryprumsgrundläggning. BFR Rapport R12. 1975
 • Eriksson, Mattias, Karlsson, Johan
  Uttorkning av byggfukt i hus med betongstomme. Lunds Tekniska Högskola. TVBH-5051. 2001
 • Esping, Björn, Salin, Jarl-Gunnar, Rosenkilde, Anders
  Kontenta: Fukt i trä för byggindustrin – Kom ihåg om fuktegenskaper, krav, hantering och mätning. SP Info 2006:24

F

 • Fridell Anter, Karin, Enberg, Kristina
  Utvändig färgsättning. Formas T1:1997

G

 • Grantén, Jörgen
  Fuktsäkerhet vid limning på lågalkalisk avjämning. SBUF rapport 11427, 2004
 • Gustafsson, Anders, Gusafsson, Martin
  Byggsystem i massivträ – Teknik ekonomi och utvecklingsbehov. Trätek Rapport 9912069

H

 • Harderup, Eva
  Klimatdata för fuktberäkningar. Byggnadsfysik, LU, Rapport 3025, 1995
 • Harderup, Eva
  Fuktdimensionering med generell checklista. LTH, Rapport TVBH-3031, 1998
 • Harderup, Eva
  Klimatdata för fuktberäkningar. Formas T14:2000
 • Harderup, Lars-Erik
  Golv på mark. Byggforskningsrådet T17:1993
 • Harderup, Lars-Erik
  Metoder för riskanalys. Formas T13:2000
 • Harderup, Lars-Erik, Arfvidsson, Jesper
  Fuktsäkerhet i kalla vindsutrymmen. Lunds Tekniska Högskola. TVBH-3050. 2008
 • Hedenblad, Göran
  Uttorkning av byggfukt i betong. Fuktcentrum Infoskrift T12:1995
 • Hedenblad, Göran
  Materialdata för fukttransportberäkningar. BFR T19:1996
 • Hedenblad, Göran
  Torktider för betong efter vattenskada. BFR T27:1993
 • Hjort, Stefan
  Folksams test av utomhusfärger 2015.
 • Hjort, Stefan, Bok, Gunilla
  Folksams färgtest – 2. En undersökning av funktionen hos de 45 vanligaste utomhusfärgerna. Delrapport 2006. Folksam
 • Hjort, Stefan, Bok, Gunilla
  Folksams färgtest – 2. En undersökning av funktionen hos de 45 vanligaste utomhusfärgerna. Slutrapport 2007. Folksam
 • Hjort, Stefan, Bok, Gunilla, Kjellström, Tor
  Håller färgen färgen? IVF Uppdragsrapport 04/09
 • Hägerhed Engman, Linda
  Indoor environmental factors and its associations with asthma and allergy among swedish pre-school children. Lunds Tekniska Högskola. TVBH-1015. 2006
 • Höglund, Ingemar, Nilsson, Sune
  Takteknik. Byggförlaget 1981

J

K

 • Kalamees, Targo, Vinha, Juha
  Indoor Humidity Loads and moisture production in Lightweight Timber-frame detached houses. Journal of Building Physics, vol. 29 no. 3 Jan 2006
 • Klingvall, Thomas
  Energibesparing i lättbetong genom vattenavvisande impregnering. Examensarbete Högskolan i Borås. Nr 4-1999
 • Krii, Stefan
  Vattenavvisande impregering. Examensarbete Lunds Tekniska Högskola LTH. TVBM-5031. 1996

L

 • Larsson, Bengt, Söderlind, Lars
  Väderskyddad produktion. Möjligheter och erfarenheter. FoU-Väst rapport nr 0404, 2004

M

 • Mattson, Björn
  Luftläckage i bostäder – litteraturstudier, modellering och mätningar. CTH Institutionen för byggnadsteknologi, 2004

N

 • Nilsson, Lars-Olof, Englund, Hans, Ericsson, Urban, Rising, Claes
  Byggfukt i betongplatta på mark: torknings- och mätmetoder. Del 3, Skadeinventeringar & fältmätningar. TVBM-3009
 • Nilsson, Lars-Olof, Sjöberg, Anders, Togerö, Åse
  Fuktmätning i byggnader. Formas T8:2007
 • Nilsson, Lars-Olof
  Fuktproblem vid betonggolv. TVBM-3002
 • Nilsson, Lars-Olof
  Fuktpåverkan på material – fuktkritiska nivåer. Formas T2:2006
 • Norling Mjörnell, Kristina
  Bygga F – Metod för fuktsäker byggprocess. FoU-Väst rapport 0702, 2007

O

 • Olsson, Lars
  Laboratoriestudie av inläckageflöde genom hål och glipor exponerad för slagregn samt betydelsen av utstick i fasad, SP Rapport 2016:82
 • Olsson, Lars
  Laboratoriestudie av inläckagemängder i sju olika otätheter i fasad exponerad för slagregn och vattenstänk, SP Rapport 2015:36
 • Olsson, Lars
  Laboratoriestudie av slagregnstäthet hos fyra fasadsystem med fönsterdetaljer – Bestämning av inläckageflöden, SP Rapport 2015:45
 • Olsson, Lars
  Resultat från slagregnsprovning av fasader och stomskydd, SP Rapport 2013:18
 • Olsson, Lars
  Utvärdering av trähus – fuktmätningar i väggar och tak, SP Rapport 2013:33

P

R

S

 • Samuelson, Ingemar
  Mögel i hus – Orsaker och åtgärder. SP Rapport 1985:16
 • Samuelson, Ingemar
  Fuktsäkrare byggnadsdelar. SP Rapport 1992:17
 • Samuelson, Ingemar
  Fuktbalans i kalla vindsutrymmen. SP Rapport 1995:68
 • Samuelson, Ingemar
  Hållbar sanering av fuktskadade byggnader. SP Rapport 2002:37
 • Samuelson, Ingemar, Antonsson, Ulf
  Funktionsprovning av tätskiktsystem av folietyp för våtutrymmen, SP Rapport 2014:45
 • Samuelson, Ingemar, Arfvidsson, Jesper, Hagentoft, Carl-Eric
  Få bukt med fukt. Formas T3:2007
 • Samuelson, Ingemar, Jansson, Anders
  Putsade regelväggar. SP Rapport 2009:16
 • Sandberg, Per Ingvar, Sikander, Eva
  Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen – Kunskapsinventering, laboratoriemätningar och simuleringar för att kartlägga behov av tekniska lösningar och utbildning. SP Rapport 2004:22
 • Sandberg, Per Ingvar, Sikander, Eva, Wahlgren, Paula, Larsson, Bengt
  Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen – Etapp B. Tekniska konsekvenser och lönsamhetskalkyler. SP Rapport 2007:23
 • Sandin, Kenneth
  Fuktdimensionering ger fuktsäkrare byggnader. Byggforskningsrådet T19:1998
 • Sandin, Kenneth
  Introduktion till Fuktmekaniken. Byggforskningsrådet T16:1997
 • Sandin, Kenneth
  Källare. Byggforskningsrådet T8:1999
 • Sandin, Kenneth
  Skalmur med träregelstomme. Byggorskningsrådet T10:1993
 • Sandin, Kenneth
  Utvändig ytbehandling av puts och murverk. Byggforskningsrådet T13:1995
 • Sandin, Kenneth
  Vattenavvisande fasadimpregnering. Byggforskningsrådet T15:1994
 • Sandin, Kenneth
  Mögelpåväxt på mineraliska fasader. Pilotstudie. Lunds Tekniska Högskola. TVBM-3107. 2002
 • Sandin, Kenneth
  Vattenavvisande impregnering. Fullskaleförsök 1992-2002. Lunds Tekniska Högskola, TVBM-3109. 2003
 • Sellén, Mikael, Kurkinen, Eva-Lotta
  Beständighet för utomhusträ i Brf Viva, SP Rapport 2016:77
 • Sikander, Eva
  Byggherrens arbete för fuktsäker byggnad. FoU-Väst Rapport 0504
 • Sikander, Eva
  Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av befintliga flerfamiljshus. SP Rapport 2007:68
 • Sikander, Eva, Olsson-Jonsson, Agneta
  Lufttäthet i hus med träregelstomme och utan plastfolie. SP Rapport 1997:34
 • Sikander, Eva, Ruud, Svein
  Lätt att bygga rätt. Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus., SP Rapport 2013:14
 • Sikander, Eva, Samuelson, Ingemar
  Badhus och spaanläggningar – Fuktsäkerhet i klimatskalet, SP Rapport 2015:56
 • Sikander, Eva, Svennberg, Kaisa
  Byggande för ett framtida ändrat klimat – fokus fuktsäkerhet, SP Rapport 2016:86
 • Sikander, Eva, Wahlgren, Paula
  Alternativa metoder för utvärdering av byggnadsskalets lufttäthet. SP Rapport 2008:36
 • Sjöberg, Anders, Nilsson, Lars-Olof
  Fuktmätning i betonggolv med golvvärme. Etapp III Limmade trägolv. Lunds Tekniska Högskola. TVBM-3141. 2007
 • Sjöberg, Anders, Nilsson, Lars-Olof
  Fuktmätning i betonggolv med golvvärme. Etapp II Täta golvbeläggningar. Lunds Tekniska Högskola. TVBM-3140. 2007
 • Sjöberg, Anders
  Transportprocesser och reaktioner i belagda betonggolv – olika faktorers inverkan på emission från golvkonstruktionen. LTH 1998. Lic-uppsats P-98-13, CTH
 • Sjöberg, Magnus, Wichlaj, Mikael
  Energieffektivisering i ett fuktsäkert perspektiv – En studie av invändig tilläggsisolering på miljonprogrammet. Lunds Tekniska Högskola. TVBH-5055. 2007
 • Svennberg, Kaisa
  Moisture buffering in the indoor environment. TVBH-1016. Lunds Tekniska Högskola 2006
 • Svensson, Charlotte
  Effekter av åtgärder i uteluftsventilerade krypgrunder med fukt- och mögelskador. Lunds Tekniska Högskola. TVBH-3038. 2001

T

 • Törn, Jenny
  Golvvärmes inverkan på kemiska emissioner – en studie av betonggolv med limmad PVC matta. Chalmers Tekniska Högskola, Avd. för Byggnadsteknologi, Examensarbete 2005:08

VW

Å

 • Åberg, Olle
  Åtgärder mot fukt i kryprumsgrunder. Byggforskningsrådet T9:1999

Övrigt

 • Fuktsäkerhet i byggnader – 15 skrifter för yrkesverksamma inom byggbranschen
  Fuktcentrum/Formas. 2008
 • Skydda ditt hus mot fuktskador. En kunskapsöversikt vid nybyggnad. Boverket 2003