Checklista vid projektering

Tänk särskilt på:

  • Se till att taket är lufttätt
  • Beakta de ibland stora nedböjningarna vid placering av takbrunnar
  • Avvattning genom försänkta rännor kräver omsorgsfull projektering och noggrant utförande

Läs mer i

En heltäckande checklista för fuktsäkerhetsprojektering finns i Bygga F – Metod för fuktsäker byggprocess [Norling Mjörnell, Kristina], sid 78-80.