Massiva väggar

Massiva väggar var vanligare förr och hade en bärande och isolerande stomme av tegel, lättbetong eller trä.

Äldre hus (ca 100 år) med utvändigt putsad homogen tegelvägg.
Stomme av massivt trä (liggande timmer) och utvändig stående träpanel.