Kontrollpunkter för byggskedet

Tänk särskilt på:

  • Undvik att få in fukt isoleringen under byggtiden eftersom den blir instängd mellan diffusionstäta skikt
  • Var noga med utförandet av ångspärren så att den blir lufttät
  • Lufttät anslutning mot trapetskorrugerade profiler är svår och kräver särskild omsorg