Vattenskadeundersökningen

Vattenskador i byggnader kostar många miljarder kronor om året enligt Vattenskadecentrum.

Huvudorsakerna till vattenskadorna är

  • Ledningssystemet (60 % av antalet skador)
  • Tätskikt i våtrum (27 % av antalet skador)
  • Utrustning (13 % av antalet skador)

Skadorna i ledningssystemen förekommer mest i kallvattenledningar (drygt 40 % av ledningsskadorna) följt av värmeledningar och avloppsrör (25 % vardera). Minst antal skador förekommer i varmvattenrör (knappt 10 % av ledningsskadorna). Den vanligaste skadeorsaken är korrosion.

Skadorna vid tätskikt i våtrumsväggar förekommer mest vid kakelbeklädnad. Skadorna vid tätskikt i våtrumsgolv förekommer mest vid trådsvetsad plastmatta.

Vad gäller utrustningar är diskmaskinen den utrustning som orsakar flest vattenskador (46 % av skadorna orsakade av utrustning).

Idag finns välutformade råd, anvisningar och regelverk som framförallt utformats och ges av branschorganisationerna.