Kontrollpunkter för byggskedet

  • Val av betongkvalitet
  • Beräkningar av uttorkningstid för betong
  • Val av avjämningsmassa
  • Beräkning av uttorkningstid för avjämningsmassa
  • Kontrollerat uttorkningsklimat (temperatur och RF)
  • Väderskydd
  • Val av lim och limteknik
  • Fuktmätning enligt RBK metoden (trendmätning och slutmätning)