Vindar

Detta avsnitt behandlar ventilerade vindsutrymmen med oisolerade tak och värmeisolerat vindsbjälklag. Detta är en vanligt förekommande konstruktion som i takt med att vindsbjälklaget värmeisoleras alltmer har blivit mer fuktkänslig.