Tips

Tips 1 – Lyft reglar från plåtsyll

Plåtsyll används allt oftare för att slippa lägga en träsyll mot den fuktiga betongplattan. Träsyllen monteras på en syllisolering. Träreglar ställs därefter i plåtsyllen. Under byggtiden finns stor risk att plåtsyllen fylls med regnvatten och skräp. En lösning är att lägga en distanskloss under träregeln för att ändträet inte skall stå i direktkontakt med vattnet som samlas i syllen. Distansen behöver vara relativt hög.

Tips 2 – Montering av gips mot fuktigt betonggolv

Invändiga gipsskivor bör inte ställas direkt på en fuktig betongplatta. Ett alternativ är att de monteras med distans från golvet. Nackdelen är att brandkravet inte uppfylls om så krävs. Ett annat alternativ är att låta plastfolien gå ut på golvet och montera gipsskivan på plastfolien. Plastfolien kan sedan skäras av.

Tips 3 – Spackling mot invändig gips

Vid spackling/avjämning av golvytor tillförs stora mängder vatten. Det finns då risk att gipsen fuktas upp i nederkanten. Ett tips är att sätta en tejp utmed gipsens nederkant för att förhindra att denna fuktas upp.