Mellanbjälklag

Mellanbjälklag är inte utsatta för uteklimat eller markfukt i driftsskedet. De har dessutom normalt uppvärmda utrymmen på både ovan- och undersidan. I de flesta fall räcker det alltså att ta hänsyn till byggfukt vid fuktsäkerhetsprojektering av mellanbjälklag.

Mellanbjälklag med armering samt el- och ventilationsinstallationer