Mät-, provnings- och besiktningsmetoder

Introduktion till Fuktmekaniken [Sandin, Kenneth] beskrivs principer för fuktmätningsmetoder för relativ fuktighet, fukthalt/fuktkvot, kapillärmättnadsgrad och ytfuktmätning. Vidare beskrivs översiktligt fuktmätning i några olika material. Fuktcentrums infoskrift Fuktmätning i byggnader [Nilsson, Lars-Olof, Sjöberg, Anders, Togerö, Åse] ger en översikt över olika fuktmätningsprinciper, fuktmätningsmetoder och mätförfarande i olika typer av tillämpningar.

Utredning av fuktskador och åtgärder efter skador

Utredning av fuktskador kräver systematik, gedigna kunskaper och stor erfarenhet. När orsaken till skadan är klarlagd och erforderliga åtgärder vidtagna kan det också vara nödvändigt med sanering eller byte av skadat material. En grundläggande introduktion till fuktskadeutredningar och sanering efter fuktskador finns i kapitel 23 och 24 av Få bukt med fukt [Samuelson, Ingemar, Arfvidsson, Jesper, Hagentoft, Carl-Eric].

Ytterligare värdefull kunskap i detta ämne finns i Checklista vid skadeutredning [Samelson, Ingemar], Åtgärder mot fukt i kryprumsgrunder [Åberg, Olle] samt Torktider för betong efter vattenskada [Hedenblad, Göran].

Därtill finns en mängd andra rapporter som berör fuktmätning. Exempelvis:

Fuktmätning i trä:

Kontenta: Fukt i trä för byggindustrin – Kom ihåg om fuktegenskaper, krav, hantering och mätning[Esping, Björn, Salin, Jarl-Gunnar, Rosenkilde, Anders]

Fuktmätning i betonggolv:

RBK

Fuktmätning i betonggolv med golvvirke [Sjöberg, Anders, Nilsson, Lars-Olof]


 

Läs mer i

Introduktion till Fuktmekaniken [Sandin, Kenneth]

Fuktmätning i byggnader [Nilsson, Lars-Olof, Sjöberg, Anders, Togerö, Åse]

Få bukt med fukt [Samuelson, Ingemar, Arfvidsson, Jesper, Hagentoft, Carl-Eric]

Checklista vid skadeutredning [Samelson, Ingemar]

Åtgärder mot fukt i kryprumsgrunder [Åberg, Olle]

Torktider för betong efter vattenskada [Hedenblad, Göran]

Kontenta: Fukt i trä för byggindustrin – Kom ihåg om fuktegenskaper, krav, hantering och mätning[Esping, Björn, Salin, Jarl-Gunnar, Rosenkilde, Anders]

Fuktmätning i betonggolv med golvvirke [Sjöberg, Anders, Nilsson, Lars-Olof]