Taklutningar

Taklutningar delas ofta upp i flacka tak (lutning 1:100-1:16), låglutande tak (>1:16) samt branta tak (lutning >1:4). Olika taktäckningar kräver en minsta taklutning. Materialtillverkare bör lämna uppgift om vilken lutning som gäller för deras material. Minsta rekommenderad taklutning för yttertak anges på sid 68 i Fukthandboken [Nevander, Lars Erik, Elmarsson, Bengt].

Flacka tak kräver speciell omsorg vid val och arbetsutförande av tätskikt eftersom måttliga vattentryck lätt kan uppstå på tak.

 

 


Läs mer i

Fukthandboken [Nevander, Lars Erik, Elmarsson, Bengt].