Kemisk nedbrytning

Korrosion på metaller är ett av de vanligaste exemplen på kemisk nedbrytning.

Rost är en vanlig fuktskada

Ett annat exempel är kemisk nedbrytning av golvlim, som genom sina emissioner kan ge försämrad luftkvalitet.

Kritiska fukttillstånd för bl a kemisk nedbrytning bör inhämtas från tillverkaren av materialet. AMA föreskriver (under MF) att tillverkaren av beläggningar, tätskiktsmaterial, fästmedel, spackelmassa och dylikt ska redovisa under vilken relativ fuktighet (RF) i underlaget som materialet får appliceras.


Läs mer i

Fuktpåverkan på material [Nilsson, Lars-Olof]

Transportprocesser och reaktioner i belagda betonggolv – olika faktorers inverkan på emission från golvkonstruktionen [Sjöberg, Anders]