Kontrollpunkter för byggskedet

Tänk särskilt på

  • Skydda lättbetongen från nederbörd under byggtiden för att inte ytterligare öka byggfukten, som ofta är avgörande i fuktsäkerhetsprojekteringen
  • Undvik att få in fukt i en ev utvändig värmeisolering under byggtiden, eftersom den blir instängd mellan diffusionstäta skikt
  • Var noga med att följa anvisningarna om invändig ytbehandling eftersom uttorkningen måste kunna ske neråt