Checklista vid projektering

 • Uttorkning av byggfukt
 • Uttorkningstider
 • Uttorkningsklimat
 • Ensidig/dubbelsidig uttorkning
 • Betongkvalitet
 • Tjocklek på bjälklag
 • Pågjutning
 • Avjämning
 • Fuktspärr
 • Golvmaterial och andra ytskikt
 • Fästteknik, limtyp
 • Golvvärme
 • Fuktkänsliga material
 • Skvallerfunktion på dolda installationer
 • Undvik fuktkänsliga material