Hem

Teckning: Eric Werner Tecknaren

Denna hemsida innehåller information om fuktsäkra byggnader. Informationen är kort, med möjlighet till fördjupning med hjälp av länkar, referenser och infogade dokument.

Målgruppen för informationen är framförallt projektörer, men även andra som söker information om fuktsäkert byggande. Exempelvis finns förslag till checklistor som kan användas vid projektering och byggande.

Hemsidan behandlar fuktfrågorna i alla skeden från projektering till förvaltning.

Informationen har ställts samman av RISE (fd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) med finansiering från Formas.