Duotak

I Duotaket placeras tätskiktet mellan två värmeisoleringsskikt och är därmed en kombination av det traditionella och det omvända taket. Värmeisoleringen kommer att utsättas för nederbörd och måste väljas och utformas med hänsyn till detta. Ovanpå värmeisoleringen läggs en skyddsbeläggning, t ex makadam, gångbaneplattor e.d. (se även Terrasstak). Fördelen med Duotaket är att tätskiktet skyddas mot yttre påverkan, t ex UV-strålning, temperaturväxlingar och mekanisk påverkan. Taket måste också – som alla tak – dimensioneras för inifrån kommande fukt och i vissa fall byggfukt.