Utfackningsväggar

Utfackningsväggar har oftast en värmeisolering mellan träreglar och olika typer av ytterligare skikt på in- och utsida.

Yttervägg med värmeisolering mellan stående reglar.