Ändring av uppvärmningssystem

När man gör förändringar av uppvärmningssystemet kan det få konsekvenser för andra funktioner i huset. Den som eldar med olja, ved eller pellets har oftast ett pannrum och en skorsten där rökgaserna förs ut. I pannrummet är det varmt och torrt. Förbränningen innebär att stora mängder luft sugs ut genom pannan. I skorstensstocken brukar också finnas kanaler, där luft ventileras ut ur huset. Det ger bra luftväxling och man får undertryck i hela huset.

 

Med en eldstad i huset skapas invändigt undertryck i hela huset. Om man tar bort eldstaden och byter en oljepanna mot fjärrvärme ändras tryckförhållandena. Övertryck uppstår ofta i de övre delarna av byggnaden.

Om man byter till uppvärmning där man inte värmer skorstenen förändras systemet. Vid byte av värmesystem kan man behöva komplettera med radiator i pannrummet där det annars blir kallt och fuktigt. Dessutom bör man installera en mekanisk frånluftsfläkt för att ge rätt luftflöde och undertryck i huset. Det allra bästa kan vara att installera en frånluftsfläkt i den gamla skorstensstocken: Då går luften ut samma väg som den alltid har gjort och fastigheten behåller samma tryckfördelning som förr.

Det undertryck som man får när man eldar och har en varm skorsten är från fuktsynpunkt alltid positivt. Men installerar man det nya värmesystemet utan att tänka igenom hur ventilationen fungerar riskerar man att luften vandrar ”som den vill” i huset. Då stiger den varma luften och orsakar övertryck i husets överdel, samtidigt som det är undertryck nedtill i huset. Detta kan göra att varm och fuktig inneluft trycks ut och orsakar fuktskador på vinden på undersidan av yttertaket.

Den som byter från direktverkande el eller elpanna till exempelvis pelletseldning får tvärtom de fördelar med ventilationen som denna uppvärmningsform innebär.