Checklista vid projektering

 • Kapillärbrytande skikt även under kantbalk och förstyvningar.
 • Dränerande skikt har förbindelse med dräneringsledningen.
 • En ångspärr skall vara tätare än det tätskikt som skall läggas på golvet.
 • Värmeisolering behövs under hela plattan i ytterkanterna för komfort och energihushållning och i mitten för att undvika fuktskador.
 • Ju högre årsmedeltemperatur desto varmare är marken under plattan och ju tjockare isolering behövs.
 • Minska inte isoleringstjockleken under kantbalkar och förstyvningar.
 • I mycket stora/breda byggnader uppnås inte en tillräckligt hög temperaturdifferens över isoleringen utan denna måste kompletteras med en ångspärr under plattan.
 • Under syllar av trä skall det finnas ångspärr.
 • Kontrollera vilken temperaturfördelning det kommer att bli över plattan.
 • Kontrollera vilken fuktighet golvmaterialet tål och hur tätt är det.
 • Finns det utrymmen med tätskikt, t ex våtrum?
 • Kontrollera vilket vct betongen måste ha för att klara uttorkningstiden som finns till förfogande.
 • Vid installation av golvvärme skall denna finnas i hela plattan. Det skall finnas en tillräckligt tjock och ångtät värmeisolering under plattan. Betongplattan skall vara tjock för att öka den totala fuktkapaciteten och byggfukten måste torka ut uppåt innan golvbeläggning appliceras.
 • Beakta risk för ökad emission om PVC matta skall limmas på betong med golvvärme.