Terrasstak

Terrasstak är ett samlingsnamn för yttertak som kan nyttjas för olika ändamål, t ex parkeringsdäck eller takträdgård. Tätskiktet och värmeisoleringen skyddas med en överbyggnad som avpassas efter takets användning. Terrasstaket måste projekteras med hänsyn till fukt utifrån, fukt inifrån och i de flesta fall byggfukt. Särskild omsorg måste ägnas åt avvattningen av regn och snö dels därför att terrasstaken alltid har liten lutning och dels därför att de ofta har känsliga anslutningar till övriga delar av byggnaden.

Byggnadsfysikaliskt kan man skilja mellan följande konstruktioner:

Invändig värmeisolering eller ingen värmeisolering alls
Tätskiktet ovanpå utvändig värmeisolering
Tätskiktet under utvändig värmeisolering