Förändring av konstruktioner

Vad händer vid förändring av befintlig konstruktion, t ex tilläggsisolering invändigt/utvändigt?

Principskiss över vad som händer med temperaturfördelningen i väggen vid utvändig respektive invändig tilläggsisolering.

Se också Byggnaden som system – Tilläggsisolering kan medföra risker.