Kontrollpunkter för byggskedet

Träfasad

Anslutningar utförs så att inläckande vatten kan dräneras ut.

Ändträ skall behandlas med penetrerande grundningsolja.

Undvik stående skarvar.

Spika långt från änden.

Spika inte genom två brädor som skall kunna röra sig inbördes.

Tegel

Väl fyllda fogar och fogstrykning.

God vidhäftning mot mursten.

Dränering över fönster, dörrar och vid grundmur.

Lämna stötfogar öppna för dränering.

Tillräckligt bred luftspalt för att få ventilering.

Beakta sommarkondens.

Plåt

Eventuellt inträngande vatten skall kunna dräneras ut.

Luftspalter bakom plåtbeklädnader skall ventileras.