Checklista vid projektering

Tänk särskilt på:

  • Tätskiktet lämnas oklistrat i en 300 mm bred zon över tvärfogar för att minska risken för sprickbildning
  • Luftspaltbildande och mekaniskt infästa tätskikt helklistras eller förseglas vid takets kanter
  • Om underytan skall ytbehandlas får endast diffusionsöppen färg användas
  • Utvändigt isolerat lättbetongtak förses med ångspärr på översidan av lättbetongen
  • Vid invändigt isolerat lättbetongtak bestäms största tillåtna isolertjocklek av inomhusklimat m m. Isolertjockleken bör inte vara mer än 100 mm.
  • Över fuktiga industrilokaler föredras luftade övertak
  • Kontrollera uttorkningstider och fukttillstånd vintertid med hjälp av något beräkningsprogram