Checklista vid projektering

Tegelvägg

Om tegelväggen inte putsas på insidan skall någon av sidorna som vetter mot isoleringen slammas.