Parallelltak

Detta avsnitt behandlar trätak där ytterytan och innerytan är parallella. Dessa tak är normalt ventilerade med en luftspalt. Tak över låga, ventilerade vindsutrymmen fungerar på motsvarande sätt.