Plåttak

Detta avsnitt behandlar tak som består av bärande, trapetskorrugerad plåt och ovanliggande isolering. Tätskiktet är oftast papptäckning. Erfarenheten visar att det bärande plåtdäcket varken är luft- eller diffusionstätt och därför läggs normalt en ångspärr mellan isolering och plåt.