Kontrollpunkter för byggskedet

  • Kontrollera att det finns tilläckligt lång tid för uttorkning innan ytskikt appliceras.
  • Kantbalkar och förstyvningar medför ökad torktid.
  • Utför fuktmätning i betong i god tid innan mattläggning.
  • Rengör betongplattan noga från smuts och skräp och annat organiskt material så att det inte börjar växa mögel och bakterier under ångspärren eller den luftspaltbildande mattan som läggs ut under trägolv eller inför läggning av andra täta golvbeläggningar.
  • Under syllar av trä skall ångspärr alltid användas.