Fuktskador och kritiska fukttillstånd

Felaktiga fukttillstånd kan ge upphov till en rad skador och olägenheter. Det gäller därför att projektera, bygga och förvalta byggnaden så att inte risk för skador uppstår. Detta avsnitt behandlar olika skador och kritiska fukttillstånd. Fuktcentrums infoskrift Fuktpåverkan på material [Nilsson, Lars-Olof] visar att fukt påverkar många materials egenskaper och ofta medverkar till att bryta ned materialet. Den beskriver också var de kritiska nivåerna ligger, det vill säga den försöker kvantifiera påverkan på dels rena materialegenskaper, dels olika typer av processer.

 

 

 

 


Läs mer i

Fuktpåverkan på material [Nilsson, Lars-Olof]