Frostskador

När vatten fryser till is ökar volymen med 9 %. Om materialet har vattenfyllda porer finns risk för att isen spränger sönder materialet. För att klara minusgrader får materialet inte ha högre fuktinnehåll än att isen har utrymme att expandera.

Några generella kritiska fukttillstånd går inte att ange, utan frostbeständigheten bestäms vid behov genom provning.


Läs mer i

Fuktpåverkan på material [Nilsson, Lars-Olof]