Byggnaden som system

Äldre byggnader hade enkla installationer och funktionen på systemnivå var enkel att förstå. Nya byggnader har komplicerade installationer och konstruktionslösningar. De kräver därför mycket större ansträngningar för att fungera väl. Vid förändringar krävs god förståelse för hur den totala funktionen – inte bara fuktförhållandena – påverkas.