Grundläggning

Gjutning av betongplatta på underliggande värmeisolering, ett vanligt och säkert grundläggningssätt.

Grunden utgör byggnadens kontakt med marken. Den skall dimensioneras med hänsyn till de speciella fukt- och temperaturförhållande som råder i marken. Fuktförhållandena i marken motsvarar oftast 100 % RF och fritt vatten och även begränsat vattentryck förekommer. Dessutom bildas under byggnaden en ”värmekudde” som kan påverka fuktsäkerheten.

Krypgrund
Platta på mark