Krav och uppföljning

Branschstandard ByggaL omfattar en metod som säkerställer, dokumenterar och kommunicerar lufttäthetsfrågorna genom hela byggprocessen. All information och branschstandarden hittar du på webbplatsen ByggaL.se.

 

 

 


Läs också mer i

Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen – Etapp B [Sandberg, Per Ingvar, Sikander, Eva, Wahlgren, Paula, Larsson, Bengt]

Alternativa metoder för utvärdering av byggnadsskalets lufttäthet [Sikander, Eva, Wahlgren, Paula]

Lufttäthetens lov

Lufttäthetens kontroll – tidig läckagesökning

ByggaL.se