Krav och uppföljning – Fuktsäkra byggnader

Krav och uppföljning

Branschstandard ByggaL omfattar en metod som säkerställer, dokumenterar och kommunicerar lufttäthetsfrågorna genom hela byggprocessen. All information och branschstandarden hittar du på webbplatsen ByggaL.se.

 

 

 


Läs också mer i

Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen – Etapp B [Sandberg, Per Ingvar, Sikander, Eva, Wahlgren, Paula, Larsson, Bengt]

Alternativa metoder för utvärdering av byggnadsskalets lufttäthet [Sikander, Eva, Wahlgren, Paula]

Lufttäthetens lov

Lufttäthetens kontroll – tidig läckagesökning

ByggaL.se