Biologisk nedbrytning

De vanligaste exemplen på biologisk nedbrytning är mögel och röta. Mögel är mikrobiologisk aktivitet på ytan av material och ämnen som avges vid påväxten skadar i första hand luftkvaliteten. Rötangrepp bryter ner strukturen i organiska material som då förlorar sin hållfasthet och måste bytas.

Kritiska fukttillstånd för mögel är RF =75-80 %. Se även Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial – kunskapssammanfattning [Johansson, Pernilla, Samuelson, Ingemar]. För att rötsvampar ska etablera sig och växa krävs att fuktkvoten ligger mellan 20 % och 120 % med ett optimum mellan 40-88 % beroende på svampart. Se även TräGuiden.

Läs mer om mögel och missfärgningar och rötskador.

Rötskadat virke

Läs mer i

Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial – kunskapssammanfattning [Johansson, Pernilla, Samuelson, Ingemar]

Träguiden