Allmänt om tak

Detta avsnitt behandlar några aspekter som gäller alla tak- och terrasskonstruktioner.

Tak är ibland komplicerade byggnadsdelar och utgör ofta en viktig del i byggnadens arkitektur.
Utan ett väl fungerande tak skadas byggnaden snabbt.