Checklista vid projektering

  • Ångspärren skall utformas och monteras så att mycket god lufttäthet erhålles; noggrann tätning av genomföringar och anslutningar
  • Taket ventileras med en luftspalt som är minst 50 mm
  • Luftspalten får inte avbrytas av avväxlingar eller korsande balkar. Observera problemen i t ex L-formade byggnader
  • Distansorgan används så att inte isoleringen trycks upp mot underlagstaket
  • Överväg noga hur fläktventilation skall fungera