Missfärgning

Fuktfläckar från läckage ger ibland bestående missfärgningar. Vissa ytbehandlingar förändrar sin kulör med fukttillståndet; ibland kan denna förändring bli bestående. Mikrobiologisk påväxt ger ofta missfärgning.

Olika typer av mikrobiologisk aktivitet skapar missfärgning