Omvända tak

I omvända tak placeras tätskiktet under värmeisoleringen. Värmeisoleringen kommer då att utsättas för nederbörd och måste väljas och utformas med hänsyn till detta. Ovanpå värmeisoleringen läggs en skyddsbeläggning, t ex makadam, gångbaneplattor e.d. (se även Terrasstak). Fördelen med omvända tak är att tätskiktet skyddas mot yttre påverkan, t ex UV-strålning, temperaturväxlingar och mekanisk påverkan. Taket måste också – som alla tak – dimensioneras för inifrån kommande fukt och i vissa fall byggfukt.