Lufttäthet

Lufttäthet – en förutsättning för välfungerande byggnader

Avsnittet Lufttäthet behandlar luftrörelser i och igenom byggnadsdelar, hur de uppkommer, hur stora de är och vilka konsekvenser de får. En god lufttäthet är oftast en nödvändig förutsättning för att byggnaden ska fungera väl.

Vidare ges anvisningar om hur man skapar god lufttäthet och följer upp att lufttätheten uppfyller ställda krav.