Fuktberäkningar

För att kunna förutsäga och bedöma fukttillstånd behöver man ofta göra fuktberäkningar. Dessa kan vara allt från enkla överväganden till komplicerade datorprogram. Introduktion till Fuktmekaniken [Sandin, Kenneth], sid 27 ger exempel på enklare beräkningar av fukttillstånd, kondens inuti konstruktioner och uttorkning. I Fukthandboken [Nevander, Lars Erik, Elmarsson, Bengt] finns ytterligare exempel på fuktberäkningar i kapitel 7:1.

Fuktcentrum har några datorprogram för fuktberäkningar som kan laddas ner utan kostnad:

  • TorkaS för bedömning av betongs uttorkningstid
  • Risk1 – riskbedömning av kondensproblem i byggnadsdelar
  • Klimatdata – bearbetad väderdata från 10 svenska meteorologiska mätstationer

Genom Fuktcentrum kan man också få information om programmet WUFI som kan användas för kopplad värme- och fukttransport i byggnadsdelar. WUFI kan utföra realistiska beräkningar av icke-stationära värme- och fuktförhållanden. Fuktcentrum ger också råd om vad man bör tänka på när man utnyttjar den här sortens program.

På marknaden finns ytterligare flera kommersiella program för fuktberäkningar. Man skall dock vara medveten om att osäkerheter i randvillkor och materialdata gör att beräkningsresultat kan skilja sig mycket från verkligheten.

Randvillkor, det vill säga omgivande ute- och inneklimat för fuktberäkningar behandlas i Fuktkällor.

Materialdata för fuktberäkningar finns bl a i Fuktcentrums skrifter Introduktion till fuktmekaniken [Sandin, Kenneth] och Materialdata för fukttransportberäkningar [Hedenblad, Göran], i bilagor till Fukthandboken samt i standarden SS-EN ISO 10456.

Omräkningsfaktorer för några fuktstorheter hittar du här.


Läs mer i

Introduktion till Fuktmekaniken [Sandin, Kenneth]

Fukthandboken [Nevander, Lars Erik, Elmarsson, Bengt]

Materialdata för fukttransportberäkningar [Hedenblad, Göran]