Tilläggsisolering kan medföra risker

En tilläggsisolering ändrar temperaturförhållandena i den aktuella byggnadsdelen. Det kan påverka fuktförhållandena. Lägre temperatur medför högre fukttillstånd och större risk för fuktproblem. Högre temperatur minskar normalt risken för fuktproblem. En utvändig isolering, som gör byggnadsdelen varmare, är ofta att föredra eftersom den gamla konstruktionen blir torrare. Omvänt kan en invändig tilläggsisolering medföra högre fukttillstånd och större risker.

En utvändig tilläggsisolering av denna byggnad är otänkbar av arkitektoniska skäl. Man ska vara medveten om att en invändig tilläggsisolering sänker temperaturen och höjer fuktinnehållet i tegelmurverkets yttre delar. Detta kan i värsta fall leda till frostskador.