Beräkningar

Beräkningar av temperatur och relativ fuktighet i kryprum har gjorts i datorprogrammet CRAWL version 2.0. Indata har antagits utifrån förväntade förhållanden och klimatet har valts för Stockholm. Diagrammen redovisar relativ fuktighet och temperatur ute och i kryprummet under en årscykel.

Diagram 1

Utan plastfolie på fuktig mark. Beräkningen visar en relativ fuktighet på 87-100 % under hela året.

Diagram 2

Plastfolie på marken. Beräkningen visar en relativ fuktighet på 80-90 % RF i utrymmet under veckorna 18-36.

Diagram 3

Ca 20 cm tjock värmeisolering och plastfolie på mark och grundmur. Beräkningen visar som mest strax över 75 % relativ fuktighet i utrymmet under veckorna 27-31.