Värmeisolering

Fukt kan påverka värmeflöden och temperaturförhållanden dels genom att fuktiga material har sämre värmeisolerande förmåga och dels genom att värme används eller frigörs vid fasomvandlingar mellan flytande och ångfas.

SS-EN ISO 10456 innehåller uppgifter om hur värmekonduktiviteten för olika material påverkas av fuktinnehållet.