Våtrum och vattenbärande installationer

Säkerhet mot vattenskador i våtenheter och från vattenförande rör

Fuktskador orsakade av brister i våtrum och läckage från vattenbärande installationer är alltför vanliga och orsakar fastighetsägare och försäkringsbolag stora kostnader. För att undvika många av dessa skador kan information hämtas från de olika branschorganisationerna.