Handböcker och broschyrer

 • Fukt. Byggvägledning 9. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler
  Nilsson, Lars-Olof. 2007
 • Fukthandboken
  Nevander, Lars Erik, Elmarsson, Bengt
 • Grundtips för golvvärme
  Energimyndigheten, Formas, Boverket och Konsumentverket
 • Handbok om träfasader
  Pousette, Anna, Sandberg, Karin, Ekstedt, Jan. SP Rapport 2007:09
 • Lufttäthetens handbok – problem och möjligheter
  Handbok från Sveriges Byggindustrier FoU-Väst 2007
 • Lufttäthetens kontroll – tidig läckagesökning
  Infoskrift från Sveriges Byggindustrier FoU-Väst 2009
 • Lufttäthetens lov nr 2
 • Manual – Fuktmätning i betong
  RBK
 • Massivträhandboken 2006
 • Trägolv på golvvärme
  Golvbranschen
 • Uteluftsventilerade vindsutrymmen över vindsbjälklag
  SP-STR Teknikergruppen