Väggar över mark

Väggar över mark skall projekteras med hänsyn till nederbörd, eventuell byggfukt och luftfuktighet inne och ute. Moderna väggar är ofta uppbyggda av ett stort antal materialskikt, vart och ett med sin särskilda funktion, t ex regnskydd, värmeisolering, diffusionsspärr, lufttätning m fl. Ett stort antal olika material för utvändig beklädnad förekommer från tegel, betong, natursten och puts till plåt och trä.

Massiva väggar var vanligare förr och hade en bärande och isolerande stomme av tegel, lättbetong eller trä. Utfackningsväggar har oftast en värmeisolering mellan träreglar och olika typer av ytterligare skikt på in- och utsida.

Utfackningsväggar
Massiva väggar