Taktäckningsmaterial

En rad olika taktäckningsmaterial finns på marknaden. En rad faktorer bl a utseende, taklutning, beständighet, ekonomi och brandegenskaper är avgörande för valet av taktäckningsmaterial.

  • Vattentäta skikt av bitumen(asfalt)mattor och dukar av gummi och plast
  • Gjutasfalt
  • Sömsvetsad, falsad eller profilerad plåt
  • Takpannor av betong eller tegel
  • Profilerade skivor av glasfiberarmerad plast
  • Asbestcementplattor
  • Skiffer och shingel

För val och detaljutförande av de olika taktäckningsmaterialen hänvisas till Fukthandboken, HusAMA och respektive materialtillverkare.

Takpannetak
Tegeltakpannor
Papptak
Profilerade asbestcementplattor (Eternit)
Duk av plast
Trapetsprofilerad plåt

 

Läs mer i

Fuktthandboken [Nevander, Lars Erik, Elmarsson, Bengt]
eller hos leverantörer av tätskikts- och taktäckningssystem.