Standarder och regler

 • AMA
 • Boverkets Byggregler, BBR
 • BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum
 • Säker vatteninstallation
 • Säkra våtrum (GVK)
 • EN 13829
  Byggnaders termiska egenskaper – Bestämning av byggnaders lufttäthet – Tryckprovningsmetod
 • EN 14351-1
  Fönster och dörrar – Produktstandard, funktionsegenskaper – Del 1: Fönster och ytterdörrar utan egenskaper för brandmotstånd och/eller rökgasläckage
 • ETAG 022
  Guideline for European Technical Guidelines – Watertight covering kits for wet room floors and or walls
 • SS-EN ISO 9346
  Värmeisolering – Masstransport – Fysikaliska storheter och definitioner
 • SS-EN ISO 10456
  Byggmaterial och produkter – Fukt- och värmetekniska egenskaper – Tabeller med beräkningsvärden och metoder för bestämning av termiska egenskaper för deklarering respektive beräkning