Tätskikt i våtrum

Mögelskadad konstruktion invid våtrum

Fuktsäkerheten hos konstruktioner som omger ett våtrum beror bl a av tätskiktets funktion i våtrummet. Undersökningar och beräkningar i Tätskikt bakom kakel i våtrumsytterväggar [Jansson, Anders] visar på vikten av att en fuktsäkerhetsprojektering av sådana konstruktioner utförs. I rapporten finns rekommendationer om utförande.

Vatten tränger snabbt in till sättbruket bakom kakel. Då är det viktigt att tätskiktet hindrar fukten att nå känsliga delar i konstruktionen bakom sättbruket.

 


Läs mer i

Tätskikt bakom kakel i våtrumsytterväggar [Jansson, Anders]

Våtrumsgolv med keramiska plattor på träbjälklag [Jansson, Anders]