Kontrollpunkter för drift/förvaltning

Tänk särskilt på:

  • Inspektera tätskikt
  • Rensa brunnar
  • Svårt att lokalisera läckor i tätskiktet eftersom vatten kan rinna i sidled på plastfolien och längs wellerna i plåten