Träbjälklag

Trä till ett träbjälklag ska vid inbyggnad ha en fuktkvot på högst 18 %. Det viktigaste ur fuktsynpunkt att tänka på vid byggande av träbjälklag är att hantera virket rätt. Virket kommer torkat till rätt fuktkvot från sågverket och måste skyddas mot fukt för att hålla denna fuktkvot. Byggs fuktigt virke in finns risk att detta kan skadas av mögelpåväxt.

Fuktbetingade rörelser kan skapa problem för träbjälklag. Det är ytterligare en anledning till att bygga in virke med rätt fuktkvot. Fuktigt trä som torkar krymper vilket kan ge ojämna golv.